Teoricentralen faktabanken sverige

Släpfordon

Vad är ett släpfordon? Här hittar du definitionen för vad ett släpfordon är för något samt vilka olika klasser som de delas in i.

Ett släpfordon är ett fordon som är byggt för att kopplas till ett annat motordrivet fordon (inte moped klass II) och är avsett för person- eller godstransport. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.