Teoricentralen faktabanken sverige

Sot och partiklar

Vad innebär sot och partiklar? Vi förklarar hur sot och partiklar är en del av vägtrafikens luftföroreningar och delar med oss av information om dessa.

Sot och partiklar är en del av vägtrafikens luftföroreningar. Vägtrafikens utsläpp är ofta större i våra tätorter, och i kvartersbebyggelse blandas luften om långsamt.

Utsläppen från trafiken beror också på andelen dubbdäck, körförhållanden och andelen fordon som nyss har startat, då motor och avgasreningen inte nått upp i normal arbetstemperatur. För dessa kan emissionerna vara 100 gånger högre än från fordon med fullt uppvärmd motor och avgasrening.

Partiklar uppstår dels vid ofullständig förbränning i motorerna, dels som slitagepartiklar från däck, väg och bromsar. Partiklar mindre än 10 μm i diameter, PM10, kan andas in av människan och kan därför vara skadliga för hälsan.

De mest utsatta för negativa effekter av luftföroreningar är barn, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom. Slitagepartiklar ger till exempel i större utsträckning luftvägsbesvär hos personer med astma, medan förbränningsgenererade partiklar har mera koppling till hjärt- och kärlsjukdomar. Både slitagepartiklar och avgaspartiklar ger upphov till ökad dödlighet, även om det är troligt att kopplingen är starkare för avgaspartiklar.

Utsläppen kan minskas, bland annat med hjälp av reningsteknik som till exempel partikelfilter. Utsläppen av avgaspartiklar från vägtrafiken har minskat kraftigt på senare år och med över 70 procent sedan 1990.