Teoricentralen faktabanken sverige

Spärrområde

Vad innebär spärrområde? Vi förklarar vad spärrområde är för något och beskriver hur detta vägmärke kan se ut i praktiken.

Spärrområde är en vägmarkering som anger ett område fär fordon inte får köras. Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Delar av, eller hela området kan utföras i vitt.