Teoricentralen faktabanken sverige

Tillräckligt låg hastighet

Vad innebär tillräckligt låg hastighet? Vi förklarar vad som menas med tillräckligt låg hastighet och listar de situationer där detta är ett krav.

En tillräckligt låg hastighet innebär att du anpassar dig efter situationen och håller en hastighet som tillåter dig att köra på ett säkert sätt för situationen. Det är alltså ingen konkret siffra, utan kräver helt enkelt att du anpassar din hastighet efter situationen.

Vid följande situationer och platser behöver du hålla en tillräckligt låg hastighet:

 • Inom tättbebyggt område,
 • När sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,
 • Vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,
 • Där korsande fordonstrafik kan förekomma,
 • I skarpa kurvor,
 • Vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,
 • Vid risk för bländning,
 • Vid möte med andra fordon på smala vägar,
 • Vid halt väglag,
 • När fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning,
 • När fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen,
 • När fordonet närmar sig kreatur på vägen,
 • Där vägarbete pågår,
 • Förbi en olycksplats, samt
 • Vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.