Teoricentralen faktabanken sverige

Tidsangivelse

Vad innebär tidsangivelse? Vi förklarar vad en tidsangivelse är för något, var du kan stöta på de samt vad dess olika utformningar betyder.

Tidsangivelse är en tilläggstavla på vägmärken som anger när angivelsen på vägmärket gäller.

Följande saker gäller vid tidsangivelse:

  • Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller.
  • Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.
  • Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag.
  • Röda siffror avser sön- och helgdag.
  • Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag.
  • Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.