Teoricentralen faktabanken sverige

Trafikolyckor

Vad innebär trafikolyckor? Vi förklarar vad som definierar trafikolyckor och erbjuder exempel på några vanliga former av trafikolyckor.

Trafikolycka är en olycka eller annan typ av incident i trafiken med antingen fordon eller fotgängare inblandade. Trafikolyckor sker ofta i samband med bilkrockar, men kan också vara singelolyckor. Trafikolyckor kan också vara krockar mellan till exempel ett fordon och ett djur.