Teoricentralen faktabanken sverige

Trafiksyn

Vad är trafiksyn? Vi förklarar vad begreppet trafiksyn innebär och vilka aspekter av synen som är särskilt viktiga vid bilkörning.

Trafiksyn är vilka synförmågor som är viktiga att besitta för att säkerställa säker bilkörning. Exempelvis så är synskärpa och kontrastkänslighet viktiga aspekter inom bilkörning. Det är därför mandatoriskt att man gör en synundersökning innan man får sitt körkortstillstånd.

Det rekommenderas även att du gör regelbundna synundersökningar genom åren för att säkerställa att synen fortfarande möter kraven för säker bilkörning.