Teoricentralen faktabanken sverige

Trafiksignaler

Vad innebär trafiksignaler? Vi förklarar vad trafiksignaler innebär, vad dess olika färger betyder och går igenom hur de fungerar.

En trafiksignal är en ljus- eller ljudsignal som reglerar trafik. Signalens olika lägen talar om för trafikanter hur de ska bete sig i trafiken. Trafiksignaler bidrar dels till säkrare fordonstrafik men dels också till skydd för gångtrafikanter. Trafiksignaler använder sig av tre olika färger för att visa trafikanter vad som gäller.

  • Rött ljus: Stanna bilen tills dess att lampan blir grön.
  • Gult ljus: Sakta in, det är på väg att bli rött. Hantera gult ljus som början på ett rött ljus istället för slutet på ett grönt ljus.
  • Blinkande gult ljus: Sakta ned och var extra varsam.
  • Grönt ljus: Kör igenom trafikljuset.

I det fall att trafikljuset är ur funktion så bör du köra varsamt och försiktigt. Om trafikljuset är ur funktion så gäller övriga anvisningar, exempelvis väjningsplikt eller stoppskylt. Om inga sådana finns på platsen så gäller högerregeln.

Trafiksignaler fungerar genom att bilar registreras genom givare i asfalten. Dessa fungerar enligt induktionsprincipen, dvs de känner av om ett metallföremål passerar över dem. Fotgängare behöver tillkännage sig genom att trycka på en knapp.

Mer sofistikerade trafiksignaler består av nätverk bestående av flera korsningar med trafiksignaler, med målet att optimera flödet av trafik eller att minska utsläpp.