Teoricentralen faktabanken sverige

Tunnel

Vad är en tunnel? Vi förklarar vad definitionen av en tunnel är samt hur vägverket beskriver de. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Tunnel är en underjordisk transportväg eller distributionsled. Någon exakt definition på vad som kan definieras som tunnel finns ej. I Vägverkets tekniska beskrivning av en vägtunnel förutsätts att konstruktionen är en passage som omges av berg eller i andra fall har en längd av minst 100 meter.