Teoricentralen faktabanken sverige

Tunnelkategori

Vad är en tunnelkategori? Vi förklarar vad en tunnelkategori är för något, vilket syfte de fyller och vem som fastställer tunnelkategorier i Sverige.

Tunnelkategorin anger vilka typer av farligt gods som är förbjudna för passage genom en tunnel. Tilldelningen ska utgå ifrån en riskbedömning som exempelvis tar hänsyn till tunnelns egenskaper, möjlighet till trafikövervakning, räddningsinsatser och alternativa vägval. I Sverige är det länsstyrelserna som fattar beslut om vilken tunnelkategori en viss tunnel ska ha.