Teoricentralen faktabanken sverige

Tupplur

Vad är en tupplur? Vi förklarar vad som definierar en tupplur och i vilka situationer personer vanligtvis tar en tupplur.

En tupplur är en kort sömnperiod, vanligtvis under dagtid som ett komplement till den vanliga nattsömnperioden. Tupplurar tas oftast som ett svar på dåsighet under vakna timmar.