Teoricentralen faktabanken sverige

Utsträckning

Vad innebär utsträckning? Vi förklarar vad vägmärket utsträckning betyder och vad dess olika utföranden signalerar i praktiken.

Utsträckning är ett vägmärke, mer specifikt en tilläggstavla bestående av pilar. Den kan finnas på egen hand, eller exempelvis under en parkeringsskylt

Utsträckningsskylten har olika utforming som innebär följande:

  • Två pilar som pekar åt vardera sida innebär att angivelsen gäller på bägge sidor om märket.
  • En pil som pekar åt höger eller vänster innebär att angivelsen gäller åt det hållet som pilen visar
  • En nedåtriktad pil innebär att angivelsen slutar.