Utskjutande last

Utskjutande last

Vad innebär utskjutande last? Vi förklarar vad som menas med utskjutande last och går igenom hur du markerar utskjutande last på olika sätt.

Utskjutande last är eventuell last i eller på din bil som sticker ut från fordonet. Följande gäller för utskjutande last: