Teoricentralen faktabanken sverige

Utskjutande last

Vad innebär utskjutande last? Vi förklarar vad som menas med utskjutande last och går igenom hur du markerar utskjutande last på olika sätt.

Utskjutande last är eventuell last i eller på din bil som sticker ut från fordonet. Följande gäller för utskjutande last:

  • Framåt - Last som inte syns tydligt och skjuter ut framåt måste alltid märkas med exempelvis en flagga. Om den syns tydligt så behöver den inte markeras om den inte sticker ut framåt mer än 1 meter.
  • Sidled - Last får som mest skjuta ut 20cm på vardera sida om bilen, den totala fordonsbredden inklusive last får ej överstiga 260cm. Om fordonet på egen hand är bredare än 260cm så får ingen last skjuta ut åt sidan.
  • Bakåt - Last som skjuter ut mer än 1 meter bakåt ska alltid märkas ut.
  • När du märker ut last på dagtid så bör du använda rödgula flaggor eller andra flaggor med hög kontrast.
  • När du märker ut last på natten så använder du vitt ljus och en vit reflex framtill, och rött ljus och röd reflex baktill.