Teoricentralen faktabanken sverige

Väg

Vad är en väg? Vi förklarar vad en väg är för något, dess beståndsdelar, hur de kan anpassas för diverse faktorer, samt den vanligaste vägbeläggningen.

En väg är en plan landyta för transport mellan två platser. Den består av körbana och vägren. Vägar kan anpassas för fordon, djur eller fotgängare. Numera är de ofta belagda, och vanligaste vägbeläggningen är av asfalt.