Teoricentralen faktabanken sverige

Vägarbete

Vad innebär vägarbete? Vi förklarar vad som menas med vägarbete och vad som gäller för trafiken kring vägarbete gällande framkomlighet.

Vägarbete är ett arbete på en väg, vanligen reparation eller annat underhåll. Vid vägarbete gäller särskilda bestämmelser för att säkerställa en god arbetsmiljö, trafiksäkerhet och god framkomlighet.