Teoricentralen faktabanken sverige

Ägarbyte

Vad innebär ett ägarbyte? Här kan du lära dig allt om vad ett ägarbyte innebär, samt hur du gör för att genomföra ett ägarbyte.

När man köper eller säljer ett fordon så ska du och de nandra personen göra ett ägarbyte. Detta gör du antingen genom fordonets registreringsbevis, eller digitalt via Transportstyrelsens webbplats eller app.

Ett ägarbyte via registreringsbeviset behöver innehålla följande:

  • Underskrifter från bägge parter
  • Köparens personliga information (Personnummer, fulla namn och adress)
  • Datumet som ägandet av bilen skiftade