Teoricentralen faktabanken sverige

Vagnskadeförsäkring

Vad är en vagnskadeförsäkring? Vi förklarar vad en vagnskadeförsäkring är för något och vilka olika saker som täcks av denna försäkring.

Vagnskadeförsäkring är en valbar del av fordonsförsäkringen som ligger ovanpå trafikförsäkringen och de moment som ingår i tilläggsförsäkringen delkasko. I vagnskadeförsäkringen ingår skador på kaross med mera och gäller även om det är försäkringstagaren själv som är vållande till skadan.