Teoricentralen faktabanken sverige

Varningsmärken

Vad är varningsmärken? Vi förklarar vad varningsmärken är för något, hur de är utformade i sverige och vilket syfte de fyller.

Varningsmärken är en typ av vägmärken som ska varna trafikanterna. Varningsmärken är i Sverige triangelformade med röd ram och gul bakgrund och har en symbol mitt i märket som varnar trafikanterna för vad som kan vara faran.