Teoricentralen faktabanken sverige

Vajervägar

Vad innebär vajervägar? Vi förklarar vad vajervägar är för något, hur de är utformade och varför de kallas för just vajervägar.

Vajervägar, eller 2+1 vägar, är vägar med omväxlande ett eller två körfält i en given riktning. Totalt så finns alltså tre körfält, där de två körriktningarna turas om att ha ett eller två körfält. Dessa vägar kallas vajervägar på grund av att de två körriktningarna vanligtvis skiljs åt med ett mitträcke bestående av stålvajrar.