Teoricentralen faktabanken sverige

Varningslinje

Vad är en varningslinje? Vi förklarar innebörden av en varningslinje, vart du kan stöta på den och vilka olika användningsområden den har.

Varningslinjen används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje.