Teoricentralen faktabanken sverige

Varningstriangel

Vad är en varningstriangel? Vi förklarar vad en varningstriangel är för något, vad de används för och hur du använder de på korrekt sätt.

Varningstriangel är ett tillbehör som används för att varna andra trafikanter att en bil står olämpligt till längs en väg eller annan situation som medför risk eller fara. Varningstriangeln ska användas tillsammans med varningsblinkers på fordonet.