Teoricentralen faktabanken sverige

Varseblivning

Vad innebär varseblivning? Vi förklarar detta uttryck för grundläggande mänsklig psykologi. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Varseblivning är funktionen som vi använder os av för att hålla oss informerade om relevanta delar av vår omgivning. Vi använder oss av våra sinnen som syn och hörsel för att tolka information från vår omgivning.