Teoricentralen faktabanken sverige

Trafikljuset i korsningen lyser rött, men polisen framför vinkar att jag ska köra fram, Vad ska jag göra?

I situationer där flera olika signaler ges så kan det lätt bli förrvirrande att veta i vilken ordning man ska rangordna de, vi reder ut detta scenario här.

När du kommer till en korsning får du som trafikant ibland flera budskap. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen.

Följande ordning gäller:

  1. Polismans tecken
  2. Trafiksignaler
  3. Vägmärken och vägmarkeringar
  4. Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln

Du ska i detta exempel alltså köra enligt polismannens tecken, trots att trafikljuset lyser rött