Vad innebär periferiseende?

Vad innebär periferiseende?

Förstå skillnaden mellan centralseende och periferiseende. Centralseendet hjälper oss se skarpt, medan periferiseendet, bidrar till att upptäcka objekt.

Periferiseende är den del av synfältet som ligger utanför centralseendet, d.v.s. den del som du ser skarpt.