Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär periferiseende?

Förstå skillnaden mellan centralseende och periferiseende. Centralseendet hjälper oss se skarpt, medan periferiseendet, bidrar till att upptäcka objekt.

Periferiseende är den del av synfältet som ligger utanför centralseendet, d.v.s. den del som du ser skarpt.

  • Centralseende: Kallas även för direktseende. Utgör 1–2% av synfältet som du tydligast ser. Tack vare centralseendet kan vi uppfatta vad som står på en skylt vid vägen, exempel en tilläggstavla.
  • Periferiseende: 98–99% av synfältet som vi inte kan uppfatta lika tydligt som centralseendet. Detta försämras när vi är trötta eller alkoholpåverkade. Vi kan upptäcka saker med periferiseendet, men måste använda direktseendet för att tydligt kunna se vad det är. Tänk dig att du fokuserar på en punkt (direktseende). Allt annat som du inte har i fokus är periferiseende och det är inte lika skarpt som ditt direktseende. Se bild, den gråa ytan utgör periferiseendet medan det röda utgör direktseendet i det mänskliga ögat.