Teoricentralen faktabanken sverige

Äldre personer

Vad innebär ordet äldre personer? Lär dig om vad som menas med termen och hur personer i olika åldrar kan kategoriseras.

äldre personer kan vara svårt att definiera då olika personer åldras på olika sätt.

Enligt WHO så kan man dock dela in äldre personer i två olika kategorier.

  1. Den första av dessa kategorier är 'yngre äldre personer' som då är personer i åldrarna 65-79 år.
  2. Den andra är sedan 'äldre äldre personer' och är personer som är 80 år och äldre.