Teoricentralen faktabanken sverige

Älg

Vad är en älg för något? Lär dig om vad definitionen av en älg är, hur stora de kan bli och vilka risker de innebär för trafikanter.

älgar är ett större hovdjur som är vanligt förekommande här i Sverige. De har en mankhöjd på 175-190 cm och är enkla att känna igen tack vare sin stora storlek och hanarnas utmärkande horn. Varje år så inträffar ett flertal trafikolyckor där älgar är inblandade. På grund av deras storlek så innebär de en stor fara för trafikanter vid kollisioner.

Om du ser en älg på vägen så är det därför rekommenderat att i första hand försöker att bromsa in bilen, men om detta inte är möjligt eller om det skulle innebära en trafikfara så bör du då styra mot djurets bakdel eller försöka att väja helt och hållet.