Teoricentralen faktabanken sverige

Avfart från motorväg

Vad innebär avfart från motorväg? Vi förklarar hur avfarter från motorvägar är markerade och även hur de är utformade i praktiken.

Avfart från motorväg är alltid väl markerat med skyltar i form av förberedande avfartsvisare innan avfarten, en avfartsvisare i direkt anslutning till avfarten samt avfartningsskärmar som visar att vägen delar på sig.

Avfarter från motorvägar är ofta utformade på ett sätt så att du inte behöver påbörja inbromsningen förrän du har kört in på avfartssträckan. Detta ser till att skydda både dig och andra trafikanter.