Teoricentralen faktabanken sverige

Avfartssträcka

Vad innebär en avfartssträcka? Lär dig vad avfartssträckor innebär och vilket syfte de fyller i traiken, samt hur olika vägtyper har olika avfartssträckor.

En avfartssträcka är en vägsträcka som är belägen innan en avfart, syftet är att du ska hinna sakta ned innan själva avfarten, utan att du ska behöva sakta ned på huvudleden.

Motorvägar har vanligtvis längre avfartssträckor, medan motortrafikleder har kortare avfartssträckor vilket kan innebära att du behöver påbörja din inbromsning redan på huvudleden.