Teoricentralen faktabanken sverige

Barns trafikmognad

Vad innebär barns trafikmognad? Här hittar du definitionen av barns trafikmognad och vilka tumregler som finns på plats för när barn är trafikmogna.

Med barns trafikmognad så menar man när barn kan hantera att färdas i trafiken på egen hand. Man brukar säga att barn blir trafikmogna när de är runt 12 år gamla, men att de inte kan dra lärdom av sina erfarenheter i trafiken förrän de är runt 14 år gamla.

Som tumregel så kan barnen gå till skolan i trafikerade miljöer från det att de är runt 9-10 år gamla, medan de kan cykla i trafiken från runt 11-12 års ålder. Det är dock viktigt att tänka på att alla barn är olika och har olika behov och mognadsnivåer.

Vissa barn kan vara mogna för att klara av trafikerade miljöer tidigare, medan andra kan behöva vara äldre än tumregeln föreslår.