Teoricentralen faktabanken sverige

Bashastighet

Vad menar man med bashastighet? Lär dig om de bashastigheter som gäller i olika områden och vad det innebär för dig som bilförare.

Bashastigheten är den hastighet som föraren ska följa om det inte finns några hastighetsskyltar. • Innanför tätbebyggt område: 50 km/h • Utanför tätbebyggt område: 70 km/hDessa ska betraktas som generella hastighetsbegränsningar i de situationer där det finns en avsaknad av hastighetsskyltar.

Inom tätbebyggt område finns det oftast skyltar som visar att hastighetsbegränsningen är 30 km/h alternativt 40 km/h, om det inte finns skyltat gäller dock den generella bashastigheten på 50 km/h.