Teoricentralen faktabanken sverige

Bil

Vad är en bil? Vi förklarar vad en bil är per definition samt vad man vanligtvis menar med ordet. Lär dig meningen av alla ord med vår hjälp!

Bil är ett motorfordon som är försett med åtminstone tre hjul, och som inte är en mopedbil, en jordbruksmaskin eller ett stridsfordon. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. Till vardags så syftar man med ordet 'bil' oftast på vanliga personbilar.