Teoricentralen faktabanken sverige

Bilinspektör

Vad är en bilinspektör? Vi förklarar definitionen av ordet bilinspektör och i vilka situationer du kan stöta på de, samt vilka rättigheter de har.

En bilinspektör har rätt att utföra en teknisk kontroll av ett fordon. Om en polis eller bilinspektör misstänker att din bil inte är säker nog i trafiken eller om de misstänker brott har de rätt till att utföra en så kallad flygande besiktning. Detta kan ske när som helst när du är ute och kör.

Om brister upptäcks kan detta resultera i körförbud eller krav på att fordonet måste kontrolleras hos en bilbesiktning.