Teoricentralen faktabanken sverige

Blixtlåsprincipen

Vad innebär blixtlåsprincipen? Lär dig definitionen av denna vardagliga princip som används i trafiken runt om i världen varje dag.

Blixtlåsprincipen, eller kugghjulsprincipen, är en princip som ska tillämpas i situationer där trafiken är tät och två körfält går samman till ett körfält. Principens grundtanke är att varannan bil kör och det är ett ömsesidigt samspel som gäller.

Målet med blixtlåsprincipen är att behålla ett flyt i trafiken och att minska risken för, eller helt undvika trafikstockning.