Teoricentralen faktabanken sverige

Blyfri bensin

Vad innebär blyfri bensin? Lär dig innebörden av blyfri bensin, vilka regler som finns kring detta i sverige och vilka fördelar det har.

Blyfri bensin är en oblyad bensin som innehåller upp till 10% inblandning av etanol. I och med Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 förbjöds blyet i all bilbensin från den 1 mars samma år

Sedan den 1 augusti 2021 är bensinstationer i Sverige skyldiga att sälja bensin innehållande 5 till 10 % etanol (E5) och (E10) för att minska koldioxidutsläppen. Dessförinnan innehöll blyfri 95-oktanig bensin i normalfallet 5 % etanol (E5). Sedan 2010 ska alla nya bensinbilar som säljs i Sverige klara E10.

Många klassiska bilar kan inte köras på blyfri bensin. Klassiska bilar som inte klarar detta hänvisas till 98-oktanig bensin (E5), som innehåller högst 5 % etanol, dock vanligen en betydligt lägre nivå.

Nivåerna av bly i miljön har rasat sedan tillkomsten av blyfri bensin.