Teoricentralen faktabanken sverige

Bränsleförbrukning

Vad innebär bränsleförbrukning? Lär dig definitionen av detta vardagliga begrepp och vilka mått som vi använder för detta i sverige.

Bränsleförbrukningen är den mängd bränsle som ett fordon förbrukar per sträcka eller tidsenhet. För en konsument påverkar detta mått både driftskostnaderna och bilens miljöegenskaper. Olika mått för bränsleförbrukningen används i olika länder. I Sverige används traditionellt måttet liter per mil.