Teoricentralen faktabanken sverige

Buller

Vad innebär buller? Här hittar du definitionen av buller, samt en kort förklaring för under vilka förhållanden buller kan uppstå i samband med trafik.

Buller förekommer i närheten av alla typer av vägar samt i städer. Buller kan dock kännas av tydligare i närheten av vägar med höga hastigheter, till exempel motorvägar och motortrafikleder.