Teoricentralen faktabanken sverige

Cykelkärra

Vad är en cykelkärra? Här kan du ta del av definitionen av en cykelkärra samt lära dig vilka syften de uppfyller i praktiken.

Cykelkärra är ett fordon som är avsett att dras av en moped klass II eller en cykel och som inte är en sidvagn. En tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon. En cykelkärra kan exempelvis användas för att skjutsa barn eller extra packning.