Teoricentralen faktabanken sverige

Cykelöverfart

Cykelöverfart: Ett övergångsställe där cyklister har företräde. Markeras ofta med vita linjer och skyltar. Ta det försiktigt och se dig för noga.

En cykelöverfart är en sektion av vägen som är avsedd för cyklister att korsa. Den kännetecknas av vita markeringar på vägen, och ibland speciella trafiksignaler för cyklister. Syftet med en cykelöverfart är att ge cyklister en säker och effektiv väg att korsa trafikerade vägar, särskilt i stads- eller bostadsområden.

När du närmar dig en cykelöverfart som cyklist, är det viktigt att se till att alla fordon har stannat innan du korsar. Trots att fordon generellt ska ge företräde till cyklister på en cykelöverfart, förutsätter de inte alltid att det kommer cyklister. Därför är det klokt att säkerställa att vägen är klar innan du fortsätter.