Teoricentralen faktabanken sverige

Egoism

Vad innebär egoism? Vi förklarar definitionen för egoism och även hur det relaterar till bilkörning och vilken effekt egoistiska bilförare har i trafiken.

Egoism är ståndpunkten att man ska göra det som är i ens egenintresse. Det som är i ens egenintresse kan lika gärna vara skadligt för andra, nyttigt för andra eller neutralt för andra.

En egoistisk bilförare kan till exempel utsätta andra trafikanter för risker, i utbyte mot egen vinning. De kan därför skapa direkt farliga situationer i trafiken i utbyte mot att de själva kommer fram lite snabbare till sin destination.