Teoricentralen faktabanken sverige

Etanol

Vad är etanol? Vi förklarar vad etanol är för något och hur det kan användas som drivmedel, vi nämner även faktorer som dess miljöpåverkan och pris i praktiken.

Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle för förbränningsmotorer i t.ex. personbilar. I Sverige säljs blandningen E85, med cirka 85 % etanol och 15 % bensin på sommaren. På vintern ökas bensinandelen tillfälligt till 25% för att öka flyktigheten och underlätta start vid låga temperaturer.

Den som tankade etanol E85 minskade år 2021 sin klimatpåverkan med knappt 50 procent, jämfört med om man tankat bensin.

Etanol innehåller mindre mängd energi per liter än bensin. När du kör på E85 ökar därför förbrukningen med drygt 30 procent jämfört med när du kör på bensin. å andra sidan är literpriset på E85 lägre. I slutändan blir det ibland billigare, ibland dyrare att köra på E85.