Teoricentralen faktabanken sverige

Fordon

Vad innebär fordon? Här hittar du definitionen för vad ett fordon egentligen är, samt exempel på vad som klassas som fordon.

Fordon är ett transportmedel som används för att transportera gods och/eller människor och djur på land. Enligt svensk lag så är fordon en ”anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor”.

Det betyder att en spårvagn, ett järnvägsfordon eller ett rullande flygplan inte betraktas som fordon, medan bilar, cyklar och mopeder är fordon.