Teoricentralen faktabanken sverige

Fläckvis halka

Vad innebär fläckvis halka? Ta del av förklaringen till fläckvis halka, varför den uppkoppen av vart du kan stöta på den.

Fläckvis halka beror enligt SMHI ofta på att smältvatten fryser fläckvis nattetid. Rester av gammal is och packad snö kan också ge fläckvis halka. Snö i sig – även små mängder – kan givetvis också ge upphov till halka.

Just denna typ av halt väglag är särskilt förädisk då man plötsligt kan befinna sig på halt väglag efter att ha kört på torr väg under en längre tid. Om du misstänker att det kan finnas fläckvis halka så är det därför viktigt att anpassa din körning efter detta.

Fläckvis halka uppstår vanligtvis i skuggiga partier, svackor i vägen, på broar eller i viadukter.