Teoricentralen faktabanken sverige

Flygande omkörning

Vad är en flygande omkörning? Vi förklarar innebörden av en flygande omkörning och de fördelar som denna typ av omkörning erbjuder.

Flygande omkörning innebär du kör ikapp ett mer långsamt fordon och direkt sedan kör om nästa fordon framför. Farten finns med och någon ytterligare acceleration är inte nödvändig. Den här typen av omkörning är att föredra då det krävs både kortare sträcka och mindre tid för att kunna göra omkörningen.

En flygande omkomkörning är bättre för bränsleförbrukningen och miljön än den andra typen av omkörning som kallas accelererande omkörning. Där ökar man farten för att kunna göra en omkörning.