Teoricentralen faktabanken sverige

Fordons bredd

Vad innebär fordons bredd? Vi förklarar vad som menas med fordons bredd, vilka regler som finns för hur breda fordon får vara samt den genomsnittliga bredden.

Ett fordons bredd är dess mått från dess högra sida, till den vänstra. I genomsnitt är en personbil cirka 1,9 meter bred om man räknar med backspeglarna.

Ett fordon som framförs på allmän väg väg får inklusive last inte vara bredare än 260 cm och last får som allra mest skjuta ut 20 cm på vardera sida (oavsett fordonsbredd). Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt på korrekt sätt.