Teoricentralen faktabanken sverige

Förarsäte

Vad innebär förarsäte? Vi förklarar vad förarsätet är för något och vilka regler som gäller kring dess placering i fordon.

Förarsäte är den plats i fordonet där föraren sitter. I bilar tillverkade för högertrafik, som svenska bilar, så är förarsätet nästan alltid på vänster sida. Undantag är exempelvis postbilar som har förarsätet på höger sida även i högertrafik.

I länder som har vänstertrafik, som England eller Australien så är förarsätet istället beläget på höger sida.