Ord

Grundregeln

Denna regel är mycket viktig för att öka samspelet mellan olika trafikanter. Med grundregeln menas att man ska köra defensivt med varsamhet och omsorg men även undvika att störa i trafiken. Hänsyn behöver visas till vissa grupper som till exempel barn och äldre men även funktionshindrade och de människor som befinner sig på vägen alternativt bor i närheten av vägen.

Läs mer om trafikens grundregler och mer ingående hur dessa ska tillämpas.

Senast uppdaterad 2021-07-14.