Teoricentralen faktabanken sverige

Grundregeln

Vad är grundregeln? Vi förklarar vad grundregeln går ut på och vilka element som den består av i trafiken, alla trafikanter måste följa grundregeln.

Denna regel är mycket viktig för att öka samspelet mellan olika trafikanter. Med grundregeln menas att man ska köra defensivt med varsamhet och omsorg men även undvika att störa i trafiken. Hänsyn behöver visas till vissa grupper som till exempel barn och äldre men även funktionshindrade och de människor som befinner sig på vägen alternativt bor i närheten av vägen.