Teoricentralen faktabanken sverige

Gående

Vad innebär gående? Vi går igenom vad som klassas som gående, samt vilka regler som gäller för gående som befinner sig i trafiken.

Personer som promenerar är gående, men även persomer som åker rullskidskor och spark räknas som gående. även gående personer som befinner sig på en väg räknas som trafikanter. Trafikreglerna gäller för alla trafikanter.

Gående ska använda gångbana eller vägren. Finns det ingen gångbana eller vägren ska gående använda cykelbana eller körbana. Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.