Teoricentralen faktabanken sverige

Lämna företräde

Vad innebär det att lämna företräde? Vi förklarar vad innebörden av detta är, samt i vilka situationer som du kan behöva lämna företräde.

Att lämna företräde innebär att du låter fotgängare, cyklister eller andra trafikanter köra före. Om du har väjningsplikt så ska du alltid lämna företräde. När du lämnar företräde så ska du alltid sakta in i god tid för att visa att du kommer att följa väjningsplikten.

Om du lämnar företräde och den du lämnar företräde för inte reagerar så kan du försöka att signalera med handen att de exempelvis får köra, eller gå över vägen.

även om det är bra att lämna företräde i rätt situationer så kan det ibland uppstå situationer där förare i flera körriktningar samtidigt lämnar företräde åt varandra vilket resulterar i ett totalt stopp i trafiken. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka trafikregler som gäller och att följa de väjningsplikter som gäller på den givna platsen.