Teoricentralen faktabanken sverige

Manöverkörning

Vad är manöverkörning? Vi förklarar vad manöverkörning innebär och vilka manövrar du kan öva på där. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Manöverkörning innebär att du övar på dina färdigheter på en manöverbana. Det kan exempelvis innebära slalomkörning, vändning, parkering eller backning.