Teoricentralen faktabanken sverige

Markeringspil

Vad är en markeringspil? Vi förklarar vad en markeringspil är till för och vad detta vägmärke signalerar för dig som bilförare.

En markeringspil är ett vägmärke som visar att du måste svänga kraftigt i pilens riktning, på grund av exempelvis en kurva. Exakt hur många pilar som finns beror på den specifika platsen.